Reklamační podmínky

I když je procento chyb na dodávaném zboží mizivé, je dobré vědět, že případné nedostatky vyřešíme bezodkladně a k vaší spokojenosti. Je v našem zájmu vše vyřešit co nejrychleji, takže se nemusíte bát, že byste na vybavení čekali déle, než je nutné (zpravidla je vše vyřešeno do několika dní).

Jak mám reklamovat?

V případě, že se rozhodnete zboží reklamovat, zašlete jej na adresu spolu s vyplněným vzorovým formulářem.

Produkty můžete poslat poštou, nebo se můžeme zkontaktovat. O průběhu reklamace, zejména o jejím přijetí, vyřízení či zamítnutí, vás budeme písemně informovat prostřednictvím e-mailových nebo textových zpráv. Můžeme se s vámi spojit i telefonicky.

O reklamaci rozhodneme neprodleně. Vyřízení reklamace včetně odstranění vady nebude trvat déle než 30 dní. V opačném případě jste oprávněni odstoupit od kupní smlouvy. Pro dodržení uvedené lhůty je nezbytné, abyste poskytli potřebnou součinnost.

Kdy můžu reklamovat?

Zodpovídáme za vady, které má zboží při dodání a které se na něm v průběhu následujících 12 měsíců projeví. Neneseme však zodpovědnost za nově vzniklé chyby, zejména vznikly-li nevhodným používáním. U použitého zboží neodpovídáme za vady odpovídající míře používání nebo opotřebení, které mělo použité zboží při doručení. V případě zboží s vyznačenou lhůtou použitelnosti odpovídáme i za to, že dané zboží bude v té době způsobilé k použití.

Upozorňujeme, že zvýšenou citlivost či případ alergické reakce na dodané zboží nelze samu o sobě považovat za vadu zboží. Rovněž za vadu zboží nelze považovat nedostatky v dárcích a jiném bezplatném plnění, které poskytujeme nad rámec vaší objednávky. Obrázky zboží v našem internetovém obchodě mají ilustrativní charakter a nepředstavují závazné zobrazení vlastností zboží (obal zboží se může například lišit z důvodu změny obalu výrobcem).

Jaká práva mám při reklamaci?

V případě vady zboží se společně můžeme dohodnout na kompenzaci ve formě poukázky nebo jiného produktu. Dále jste oprávněni požadovat odstranění vady prostřednictvím náhradního dodání nebo opravy.

Pokud by takové odstranění vady bylo pro nás nemožné nebo nepřiměřené, jste oprávněni požadovat slevu z kupní ceny. V takovém případě si zboží ponecháte a my vám vrátíme část kupní ceny. A pokud jde zároveň o významnou chybu, můžete také odstoupit od kupní smlouvy. V takovém případě nám zboží zašlete zpět a my vám uhradíme celou zaplacenou kupní cenu.

Kupující - spotřebitel - má právo obrátit se na prodávajícího se žádostí o nápravu e-mailem na info@andopa.sk, není-li spokojen se způsobem, kterým prodávající vybavil jeho reklamaci nebo pokud se domnívá, že prodávající porušil jeho práva. Pokud prodávající odpoví na tuto žádost zamítavě nebo na ni neodpoví do 30 dnů od jejího odeslání, spotřebitel má právo podat návrh na zahájení alternativního řešení sporu subjektu alternativního řešení sporů (dále jen subjekt alternativního řešení sporů) podle zákona 391/2015 Sb. ARS subjekty jsou orgány a oprávněné právnické osoby podle § 3 zákona 391/2015 Sb. Návrh může spotřebitel podat způsobem určeným podle §12 Zákona 391/2015 Sb. Spotřebitel může podat stížnost také prostřednictvím platformy alternativního řešení sporů RSO, která je dostupná na https://ec.europa.eu/info/policies/consumers_en. Alternativní řešení sporů může využít pouze spotřebitel fyzická osoba, která při uzavírání a plnění spotřebitelské smlouvy nejedná v rámci předmětu své podnikatelské činnosti, zaměstnání nebo povolání. Alternativní řešení sporů se týká pouze sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, vyplývajícího ze spotřebitelské smlouvy nebo souvisejícího se spotřebitelskou smlouvou. Alternativní řešení sporů se týká pouze smluv uzavřených na dálku. Alternativní řešení sporů se netýká sporů, kde hodnota sporu nepřevyšuje částku 20 €. Subjekt ARS může od spotřebitele požadovat úhradu poplatku za zahájení alternativního řešení sporu maximálně do výše 5 € s DPH.

V případě jakýchkoli dotazů nás neváhejte kontaktovat.